Teknologia

Laakerin rakenne

Jokaisen renkaan rakenteessa olevilla yksirivisillä syväuraisilla kuulalaakereilla on poikkileikkaus pallon molemmista ekvatoriaalisesta kehästä, joka on noin kolmasosa pitkästä jatkuvasta uratyyppisestä ajoradasta. Syväuraa kuulalaakeria käytetään pääasiassa säteittäisen kuormituksen kantamiseen, se kestää tietyn asteen aksiaalikuormituksen. Kun laakerin radiaalivälys kasvaa, kulmakontaktikuulalaakerit pystyvät kestämään molemmat suunnat vuorotellen aksiaalista kuormitusta. Samankokoisina kuin muuntyyppisillä laakereilla, tällainen laakereiden kitkakerroin on pieni, erittäin nopea, erittäin tarkka, kun käyttäjä valitsee suositun laakerityypin. Suurin osa urakuulalaakereista valmistetaan sisärenkaasta, ulkorenkaista, metrisistä suojuksista tai kumitiivisteistä, häkistä, teräspalloista, voiteluaineesta ja tiivisteestä.

1.1.jpg


1.2.jpg